SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Aktuality
Preventivní den
31. 1. 2019

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Kolektiv, nejen třída (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019), výše použitého příspěvku: 6 100 Kč

Preventivní den na naší škole by se dal označit za již tradiční akci, která neodmyslitelně patří k vyvrcholení prvního pololetí školního roku. Nejinak tomu bylo i letos, a tak na naši školu opět zavítali pozvaní hosté, aby se studenty besedovali zejména na téma drogové závislosti a sociálních sítí a internetu. Studenty nejvíce oslovil pan nprap. Kolátek z Policie ČR a pan Látal z organizace Nebuď oběť. Ale také ostatní besedy s lektory a hosty z organizace ACET, CDP Havířov, AZ Help, Zdravá mládež a v neposlední řadě beseda s „domácím“ lektorem p. Ing. Pavlem Urbanem se nesly v příjemné a komunikativní atmosféře.
Studentům 4. ročníku preventivní den zpestřila také návštěva ze Slezské univerzity v Opavě.
Všem zúčastněním patří velké poděkování.
Mgr. Lenka Petrová

Lyžařský kurz
13. - 18. 1. 2019

lyzak V letošní vydařené zimě se studenti třídy 1.A zúčastnili lyžařského kurzu ve středisku Kohútka v Javorníkách. O sníh nebyla nouze, všichni udělali značné pokroky ve svých lyžařských dovednostech a nikdo se nezranil. Co víc si přát. Nezbývá než doufat, že i kurz ostatních dvou tříd bude stejně vydařený.

Chcete mě ?
12. 12. 2018

Proběhl jedenáctý ročník akce Chcete mě ?, kde se studentům 4. ročníku představily firmy a vysoké školy z regionu s informacemi o pracovních pozicích a studiu. Maturitní zkoušky se blíží, a tak měli studenti možnost porovnat jednotlivé nabídky. Mělo by jim to usnadnit nelehké rozhodování, které je v letošním školním roce čeká.

Městské kolo HLSŠ v odbíjené chlapců
11. 12. 2018

volejbal V úterý 11. 12. 2018 uspořádala naše škola městské kolo HLSŠ v odbíjené chlapců.
Ve velmi vyrovnaném turnaji osadilo družstvo našich studentů výborné druhé místo.
Děkujeme všem členům družstva a také členům technické čety, kteří pomáhali s organizací turnaj.


Městské kolo ve šplhu
7. 12. 2018

šplh V pátek 7. 12. 2018 se studenti naší školy zúčastnili městského kola ve šplhu. Družstvo ve složení Matěj Stasik, Michal Mikula a Michael Mikeš vybojovalo vynikající druhé místo.
Matěj Stasik pak v soutěži jednotlivců obsadil třetí místo.
Děkujeme za skvělé výkony.


Městské kolo v sálové kopané chlapců
4. 12. 2018

fotbal V úterý 4. 12. 2018 se uskutečnilo městské kolo v sálové kopané chlapců.
Družstvo naší školy obsadilo ve velmi těžké soutěži čtvrté místo.
Děkujeme za reprezentaci školy.

Sběr a zpracování dat pomocí cloudu pro internet
26. 11. 2018

prednáška Dne 26.11.2018 naši školu navštívil ing. Marek Novák z ústavu radioelektroniky VUT v Brně. Studentům třetího ročníku přednesl přednášku "Sběr a zpracování dat pomoci cloudu pro internet věcí s praktickou ukázkou". Byl předveden termostat komunikující pomocí WiFi protokolem MQTT.
Přednes se setkal s velkým zájmem u studentů a byl odměněn bouřlivým potleskem.

HLSŠ v silovém víceboji
22. 11. 2018

silový boj Ve čtvrtek 22. listopadu se studenti naší školy zúčastnili HLSŠ v silovém víceboji. Družstvo ve složení Michal Mikula, Matěj Stasik, Adrian Zigoneanu, Deniz Afacan a Michael Mikeš vybojovalo v silné konkurenci sedmi havířovských škol vynikající druhé místo.
Michal Mikula obsadil v soutěži jednotlivců 3. místo.
Děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

přípravný seminář SOČ
21. 11. 2018

V středu se konal přípravný seminář SOČ pro žáky SŠ v prostorách VŠB – TU Nová aula v Ostravě.
V programu byly zajímavé přednášky

  • Jak na vědecký výzkum a odbornou komunikaci (Doc. Mgr. Ing. Petr Klán ,CSc - VŠE Praha)
  • Úvod do výuky ve virtuální realitě
  • Jak nejlépe prezentovat obhajobu SOČ ( Mgr. Jana Prošvicová , Mendelovo gymnázium, Opava)

Semináře se zůčastnili studenti : Zimniok David, Piwko Daniel, Javůrek Jan, Macháč Tomáš a Sabela Ondřej.

Beseda o sexu - 1. ročník
15. 11. 2018

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Kolektiv, nejen třída (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní 2018/2019), výše použitého příspěvku: 3 600 Kč

sex_beseda Dne 15. 11. 2018 na naši školu zavítal pan Jan Hlaváč z organizace AZ Help, aby studentům 1. ročníku zpestřil vyučovací den a již tradičně s nimi besedoval o sexu. Každá třída prvního ročníku absolvovala dvouhodinovou besedu, na níž studenti ocenili zejména otevřenost a komunikativnost lektora.
Děkujeme a těšíme se na příště.
Mgr. Lenka Petrová , školní metodik prevence

Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce
  Erasmus+
erasmus+

Tak zní název projektu, jehož je naše škola součástí v rámci klíčové aktivity "KA2 Erasmus+. Hlavním koordinátorem je SPŠE Košice a projektu se účastní celkem 5 středních škol, každá z jiného státu (SK, CZ, H, PL, SLO). Každá ze škol předložila několik úloh, na kterých budou pracovat jednotlivé týmy. více >>

Havířovská liga středních škol - florbal
7. 11. 2018

V rámci Havířovské ligy středních škol proběhl 7.11.2018 další turnaj, soutěžilo se ve florbale. Již tradičně nabitý turnaj se odehrál na SH Slavia Havířov. Naši studenti předvedli velmi slušné výsledky a ve skupině se umístili na prvním místě. Do finále bohužel ale nezasáhli, neboť se jim v semifinále stal překážkou tým z gymnázia Komenského. Naši studenti tak bojovali „pouze“ o 3.místo, ve kterém porazili své dlouholeté rivaly ze střední průmyslové školy stavební 3:1.

Reprezentovali: V.Kryška (1.A), M.Kutáček, L.Byrtus (oba 1.B), V.Dočkal (2.A), T.Bečka, J.Mach (oba 2.C), D.Gorný, V.Pavelek, P.Kaláb (všichni 3.A), L.Sikora, V.Smyček, F.Turek (všichni 3.C), J.Fiedor (4.A) a D.Matloch (4.C).

Havířovská liga středních škol v plavání
17. 10. 2018

plavani Družstvo našich studentů si vedlo velmi dobře. V týmové štafetě skončili na 1.místě. Individuálního úspěchů pak dosáhl Michal Mikula - 1.místo ve znaku (4.A), plavecký styl prsa ovládli studenti Dominik Stadtherr - 2.místo (3.C) a Mateusz Sikora - 3.místo (2.A), pro 3.místo v plaveckém stylu kraul si doplaval Daniel Folwarczny (3.C).
Družstvo: V.Sapeta, A.Dinter (1.C), M.Sikora, J.Vojtěch (2.A), V.Trojek, D.Stadtherr, D.Folwarczny (3.C),M.Mikula (4.A).
Všem zúčastněným děkuji za reprezentaci školy.

Kolektiv, nejen třída
 

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Kolektiv, nejen třída (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019), výše použitého příspěvku: 3 200 Kč

kolektiv_2c V rámci projektu Kolektiv, nejen třída, který má za úkol podpořit komunikaci a spolupráci v kolektivu, se studenti 2.C zúčastnili kolektivní hry URBAN GAME. Celá hra je zasazena do industiálního prostoru oblasti Dolních Vítkovic.
Jednotlivá družstva, do kterých byli studenti rozděleni, měla za úkol zneškodnit bombu, která Ostravu ohrožovala. Na místo, kde se bomba nachází, je dovedly souřadnice, které získávaly plněním úkolů. Správnost výsledků jednotlivých úkolů si týmy ověřovaly pomocí mobilních telefonů. Cílem bylo pomocí správně vyřešených úkolů zjistit lokaci bomby, zneškodnit ji a to vše v co nejkratším čase.

kolektiv 2a 2.A se vydala 22. 10. 2018 do Ostravy Vítkovic objevovat krásy velkého světa techniky a že bylo na co se dívat a zkoušet – počínaje TV technikou (kreslený nebo animovaný film, střih nebo dabování zvuků), přes hlasatelství, svět techniky, vědy a objevů až po nejrůznější oázy (člověka, zvířat, jídla, energie, síly a pohybu, či elektřiny a železa). Velké množství interaktivních tabulí a modelů, na kterých se studenti společně zabavili, při jejich řešení.

kolektiv 2b Studenti 2.B si zaskákali v trampolínovém centru v Ostravě na Vratimovské.
Havířovská liga středních škol házená
10. 10. 2018

Další kolo Havířovské ligy se uskutečnilo ve středu 10.10.2018. O body do tabulky se bojovalo v házené. Družstvo našich studentů: D.Trojek (1.C), M.Gasior, O.Kaiser (oba 2.B), A.Gawlas, L.Svoboda (oba 2.C), L.Sikora (3.C), J.Fiedor (4.A), D.Zeisberger (4.B) a V.Jež (4.C) obsadila 3.místo.
Děkujeme za reprezentaci.

MISE 2018 - branný závod
9. - 10. 10. 2018

mise_18 Ve dnech 9.-10.10.2018 proběhl v Chrudimi dvoudenní branný závod družstev MISE 2018, který pořádalo lanové centrum Proud ve spolupráci s Československou obcí legionářskou. Soutěžící byli ubytování v areálu základny ve vojenských vyteplených stanech, stravování bylo zajištěno formou polní kuchyně. Během prvního dne si mohli účastníci závodu vyzkoušet střelbu z vojenské vzduchovky po zátěži, slaňování, orientaci v terénu, zdravovědu, CQB - boj v uzavřených prostorách, ovládáná raftu. Veškeré dovednosti, které si během prvního dne vyzkoušeli, zužitkovali studenti v plné míře následující den v samotném závodě, který se konal v okolí vodní nádrže Seč. Závod odstartoval velmi časným budíčkem, v 5:00 ráno už byly všechny soutěžní družstva nastoupena před základnou. Autobusy je odvezly do cca půlhodiny vzdáleného okolí, kde už bylo na každém družstvu jakou zvolí strategii postupu. Po okolí sečské přehrady se pohybovaly pomocí mapy, ve které měly mimojiné zakresleny kontroly, na kterých plnily různorodé úkoly s různou bodovou hodnotou. Třešínkou branného závodu bylo slanění závodníků z hráze přehrady přímo do raftu. Náš tým, ve složení R.Dvořák, S.Šimanský, D.Hurník, O.Sedlář, O.Římanek a D.Koráb (všichni 2.C), si vedl na branném závodě velmi dobře, studenti skončili na výborném 6.místě! V rámci prvního dne proběhlo také vyhodnocení v orientačním běhu a střelbě. V orientačním běhu obsadili studenti rovněž 6.místo, ve střelbě pak stanuli na stupních vítězů, obsadili krásné 2.místo.
Všem studentům děkuji za vydařenou akci a reprezentaci školy.

2.ročník SPŠE ligy
8. 10. 2018

2.ročník SPŠE ligy byl odstartován turnajem v piškvorkách. Turnaje se zúčastnilo celkem 8 družstev z jednotlivých tříd. Jako nejlepší se ukázala a 1.místo obsadila třída 3.A (T.Kotek, M.Smolík, M.Miś), na 2.místě se umístila třída 2.B (D.Trombík, ŠTrombík, L.Koziel) a 3.pozici obsadila třída 3.B (V.Czakan, A.Zigoneanu, M.Valouch).
Všem zúčastněných děkuji za hru a budu se těšit na další kolo SPŠE ligy, které se uskuteční koncem října - soutěžit se bude ve stolním tenise.

Adaptační kurz
24. 9.- 25. 9. 2018

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Kolektiv, nejen třída (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2018/2019) Výše použité příspěvku: 40 000 Kč

adaprační kurz 3. září naše škole přivítala téměř devět desítek nových žáků, kteří se v pondělí vypravili vlakem do Vítkova na adaptační kurz. Tam na ně již čekali lektoři ze společnosti Děti v pohybu, kteří si pro ně připravili aktivity a soutěže, jejichž cílem bylo blíže poznat nové spolužáky a nastavit ve třídě bezpečné prostředí a otevřenou komunikaci. Velký důraz byl kladen na kooperaci skupiny při řešení netradičních úkolů, ale nechyběla ani noční bojovka inspirovaná sci-fi románem Simona Clarka Noc trifidů. Počasí nakonec umožnilo i opékání párků u táboráku. Věříme, že si žáci kurz užili a udělali první krok k tomu, aby se z nich stal kolektiv.
Mgr. Lenka Petrová, školní metodik prevence

Městského kolo HLSŠ ve stolním tenise
24. 9. 2018

stolní tenis stolní tenis stolní tenis V pondělí proběhlo městské kolo HLSŠ ve stolním tenise.
Družstvu ve složení Filip Válek, Tomáš Bečka a Michal Fabián se i přes obrovskou snahu nepodařilo postoupit ze silné skupiny.

Děkujeme za reprezentaci školy.

Městského kolo HLSŠ v přespolním běhu
19. 9. 2018

přespolní běh Ve středu se studenti naší školy zúčastnili městského kola HLSŠ v přespolním běhu.
Družstvo ve složení Otmar Nezdařil, Jakub Koch, Jiří Mach, Tomáš Goryczka a Deniz Afacan vybojovalo výborné třetí místo.
Děkujeme za výbornou reprezentaci.

Sportovně turistický kurz
7. 9. - 16. 9. 2018

stk Úvod škoního roku začal pro 3.ročníky již tradičně sportovně turistickým kurzem. Kurz, který proběhl v chorvatském Baško Polje nabídl studentům širokou škálu aktivit. V úvodu kurzu si studenti vyzkoušeli drobné aktivity vedoucí ke spolupráci v týmu. Následovalo splutí Cetiny na raftech s následným výletem do Omiše, proběhla návštěva večerního Splitu, ale také výlet lodí na ostrov Brač, kde studenty krom výstupu na vyhlídku čekalo zasloužené koupání a následný fishpicnik. Studenti si také vyzkoušeli základy lezení v nedaleké Brele a jízdu na padleboardu. V průběhu sportovního kurzu proběhly také sportovní turnaje ve volejbale, basketbalu či fotbale. Své fanoušky si také našel petanque a ringo. Studenti přistupovali k naplánovaným aktivitám velmi aktivně, za což jim patří velký dík a pevně věřím, že si sportovně turistický kurz v Chorvatsku užili.

Výsledky státní části maturitní zkoušky u odborných škol v Moravskoslezském kraji - 2018
Škola pořadí angličtina pořadí český jazyk pořadí matematika součet pořadí celkové pořadí
SPŠ elektrotechniky a informatiky,Ostrava, příspěvková organizace 2 4 4 10 1
Gymnázium a SPŠE a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 3 6 2 11 2
SPŠE , Havířov, příspěvková organizace 1 8 6 15 3amit atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB abb www.gascontrol.cz Dalkia CR amit. KES mp line
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace