SPŠE - Havířov

logo msk msk


Aktuality
Druhé kolo přijímacího řízení

Ředitel Střední průmyslové školy elektrotechnické, Havířov, příspěvkové organizace, vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro uchazeče o denní studium ve školním roce 2016 - 2017.

   Obor Řídicí systémy (Elektrotechnika, 26-41-M/01)

Počet přijímaných : 7

Kritéria : uchazeči budou přijímáni v pořadí, v jakém budou v kanceláři školy zapsány jejich přihlášky. Přihláška musí obsahovat potvrzení lékaře, které lze stáhnout z těchto webových stránek. Uchazeč nesmí mít v obou pololetích 8. třídy a v prvním pololetí 9. třídy z žádného povinného a povinně volitelného předmětu prospěch horší než dobrý.

Přijímání přihlášek : poštou nebo osobně v kanceláři školy od pondělí 9. května 2016 od 8 hodin do pátku 27. května 2016 do 14 hodin.

Přebor ZŠ a SŠ v orientačním běhu.
28.4.2016

orientacni beh Ve čtvrtek 28.4.2016 se v havířovském lesoparku uskutečnil přebor ZŠ a SŠ v orientačním běhu. Přeboru se zúčastnili také naši studenti a nevedli si vůbec špatně.
Lukáš Ožana si doběhl pro 1.místo, Vojtěch Jelínek, Daniel Surý a Jakub Koch se umístili do první desítky.
Klukům patří velká gratulace za umístění a velký dík za reprezentaci školy.

Filmový klub Makarenkov

makarenkov Zveme všechny studenty a učitele školy na promítání filmového klubu Makarenkov.
Bude se promítat film Barmský videožurnál. Dokument o Šafránové revoluci v Barmě a práci reportérů.
Po filmu bude následovat diskuze.
O Vaši účasti nám můžete dát vědět na facebooku:.

Mistrovství středních škol ČR ve stolním fotbale
1. 4. 2016

Praha Studenti naší školy Marek Žerava a David Lichosyt ze třídy 3. C postoupili z krajského kola ve stolním fotbale dvojic a v minulém týdnu se zúčastnili mistrovství středních škol České republiky. To proběhlo dne 1. dubna 2016 v Praze v hale TJ Pankrác a našm reprezentantům se podařilo v silné konkurenci postoupit do užšího finále.
Gratulujeme ke skvělému výsledku a vzorné reprezentaci.

Lyžařský výcvik
13. - 18. 3.

lyzak 1b 2016 Týden po jarních prázdninách se studenti 1.B zúčastnili lyžařského výcviku. Lyžařský výcvik se opět uskutečnil ve středisku Kohútka v Javorníkách. I přes nepříliš slibnou předpověď počasí se lyžák vydařil. Sněhu bylo tak akorát a vzhledem k tomu, že se jednalo o březnový termín nebyla nouze ani o slunečné paprsky. Studenti si týden na horách užili a zdokonalili svůj lyžařský um.

PRAKTICKÝ KURZ (workshop) PRO ŽÁKY 8. a 9. TŘÍD ZÁKLADNÍCH ŠKOL

vždy v úterý 15. prosince, 19. ledna, 22. března, 12. dubna a 24. května od 15:00 do 17:00 h

CHCEŠ BÝT AJŤÁK... TVOŘIT WWW STRÁNKY… CHCEŠ SI HRÁT?
předvedeme vám – a vy si můžete vyzkoušet: přípravek na simulaci házení mincí,3D tisk,tvorbu webových stránek, zpracování obrázků, fotografií a videa, montáž jednoduchého elektropneumatického automatu, programování jednoduchého řídicího systému křižovatky atp.
Přijďte a vyberte si! Těšíme se na vás. více

KYBER STOČ 2016
18. 3. 2016

Naši studenti se zúčastnili soutěže KYBER STOČ 2016 pořádanou Českomoravskou společností pro automatizaci. Tato soutěž byla zaměřena na prezentaci tvůrčích činností studentů v oblastech automatizace, mechatroniky, kybernetiky a softwarových systémů. Vlastní prezentace se uskutečnila 18. března 2016 na Katedře automatizace a počítačové techniky v metalurgii VŠB TU Ostrava. Této soutěže se zúčastnilo celkem šest prací. Naši studenti byli zde zastoupeni dvěma úlohami. Byly to úlohy Učební pomůcka - pneumatika pro začátečníky - Jiří HOPP a Jan TOMANEK ze 2B a Indukční pec na odstředivé lití - Daniel Kajzar, Marek PETLÁK a Mark MINAŘÍK ze 4A. Oba dva naše týmy obsadili druhé místo.

Okresní kolo v programování
18. 3. 2016

V pátek 18.3.2016 se konalo v Havířově Okresní kolo soutěže v programování, které se tradičně zúčastnili i studenti naší školy.
V kategorii Programovací jazyky byli letos úspěšní Daniel Milián, 3.A (2.místo) a Vojtěch Jelínek, 3.B (3.místo). Oba si tím vybojovali účast v krajském kole.
Gratulujeme.

Halové mistrovství ČR

V únoru se v Praze konalo Halové mistrovství ČR v lehké atletice juniorů, kterého se zúčastnili i dva naši studenti. Lukáš Ožana si v běhu na 1500 m vynikajícím časem 4:03,69 doběhl pro titul juniorského mistra ČR. Svými stabilními výkony byl zařazen do reprezentace ČR. Velká GRATULACE!!!
Daniel Přeček obsadil ve finále skoku o tyči výborné sedmé místo, a to v osobním rekordu 395 cm. Blahopřejeme!!!

Stolní fotbal
8. 3. 2016

stolnií fotbal Dne 8. 3. 2016 se pět dvojic studentů naší školy zúčastnilo oblastního kola ve stolním fotbale, který se konal na SPŠ v Ostravě - Vítkovicích. Dvojice ve šložení Marek Žerava - David Lichosyt, Martin Fuják - Jiří Polášek, Jiří Bubela - Dominik Krišák, Josef Branc - Ondřej Kývala (všichni ze třídy 3.C) a Jakub Kotula - Vojtěch Grabowski (třída 2.B) postoupily ze základního kola do užšího finále. Marek Žerava a David Lichosyt ve velice silné konkurenci obsadili druhé místo a probojovali se na mistrovství České republiky v Praze.
Gratulujeme k vynikajícímu umístění a přejeme co nejlepší výsledek i v pražském turnaji.

Kroužek programování C#
od 9. 2. 2016

krouzek c#

Každé úterý 14:05 - 15:35

    Další informace: Ing. Ivana Galuszková
ŠKOMAM
2.- 4. 2. 2016

skoman Ve dnech 2.- 4.2.2016 proběhl 12. ročník Školy matematického modelování - ŠKOMAM - na VŠB-TU Ostrava.
Z naší školy se zúčastnili tito studenti - Jakub Moravec, Daniel Pietrowicz, Rostislav Danel, Tomáš Zelina, Vojtěch Kaleta (studenti 4.C) dále Daniel Přeček, Ondřej Sojka (studenti 4.A). Škomam je třídenní kurz, který sestává z dopoledních sekcí přednášek a odpoledních počítačových cvičení. V rámci Škomamu se uskutečníl i 6.ročník soutěže "Škomam Cup". K naší velké radosti družstvo - ve složení Jakub Moravec, Daniel Pietrowicz, Tomáš Zelina a Rostislav Danel - tuto soutěž vyhrálo.
Moc blahopřejeme.

Kroužek kybernetiky a mladého vývojaře
od 1. 2. 2016

Dne 1. 2. 2016 začal probíhat na naší škole kroužek kybernetiky a mladého vývojáře. Kroužek povedou externí vyučující z katedry kybernetiky a biomedicínského inženýrství VŠB-TUO. Studenti měli možnost sestavovat a programovat model stavebnice LEGO MINDSTORM NXT. Programovací jazyk NXT je založený na světoznámém programovacím vývojovém prostředí LABVIEW.
Kroužek se bude konat každé dva týdny po třech hodinách.

Lyžařský kurz 1.A, 1.C
10. - 15. 1. 2016

lvz 1.C lvz 1A  Ve druhém lednovém týdnu nového roku odjeli studenti 1.A a 1.C na lyžařský kurz do střediska Kohútka v Javorníkách. I když ještě o vánočních prázdninách nevypadaly sněhové podmínky příliš optimisticky, počasí se nakonec umoudřilo a sněhu bylo dost. Zalyžovali si a měli možnost zdokonalit lyžařskou techniku jak dobří lyžaři, tak i začátečníci.

Doufáme, že se se studenty budeme na našich horách často setkávat i nadále.

Rekonstrukce učebny

V průběhu školních prázdnin 2015 proběhla rekonstrukce odborné učebny č.418 – elektroinstalací.

Vyučování v nové učebně elektroinstalací, je po úpravách jak stavebních (výměna starých oken za nová plastová), tak i vybavení novým pracovním stolem s lepším přístupem ke zdrojům nízkého a malého napětí, (Uf 230V st. a mn. 20Vss. a 24Vst.) Výuka je zaměřena na práci pro používání běžných elektrospotřebičů např. zapojování zásuvek mn. a nn. dále zapojování vypínačů a přepínačů č. 1-5-6 a 7 studenti naší školy se zde naučí zjišťovat napětí v elektrické rozvodné síti, práce s vodiči a v neposlední řadě odstranit základní poruchy, které mohou vzniknout při jejich provozování. Při výuce se studenti seznamují s novými prvky používanými v tomto oboru, promítáním pomoci dataprojektoru – ukázky.

Za učebnu elektroinstalací Olšar Václav.

Úspěchy našich studentů

Marek Chrascina  Výrazných úspěchů ve sportu, rovněž v atletice, dosahuje náš student Marek Chrascina. Svými stabilními výbornými výkony v běhu si vybojoval místo v juniorské reprezentaci ČR. V září na MS v běhu do vrchu ve Betws Y Coed ve Velké Británii obsadil v soutěži družstev vynikající 6. místo (v konkurenci 20-ti států). Lukáš Ožana

 Město Havířov ocenilo své osobnosti z oblasti sociální, kultury a sportu. Při této příležitosti byl na slavnostním večeru v Kulturním domě Leoše Janáčka oceněn ve sportovní oblasti (atletika) náš student Lukáš Ožana.

  Oběma našim studentům blahopřejeme.

Odborná přednáška
26. 11. 2015

vut Ve čtvrtek 26.listopadu se konala v učebně českého jazyka přednáška doc. Šebesty z VUT Brno o globální navigaci a radarech.
Byly vysvětleny principy navigace, měření a komunikace s družicí. Objasnil i aktuální stav projektu Galileo.
Přednášky se zúčastnili studenti 3.ročniku. Měla dobrou odezvu mazi studenty.

Městského kolo HLSŠ v silovém víceboji
26. 11. 2015

Ve čtvrtek se družstvo chlapců naší školy ve složení Daniel Přeček, Radim Krkoška, Marek Cziepiec, Michal Mikula a Lukáš Adamec zúčastnilo městského kola HLSŠ v silovém víceboji. Mezi havířovskými školami jsme obsadili čtvrté místo a Daniel Přeček skončil v celkovém hodnocení na výborném pátém místě.
Děkujeme za vzornou reprezentaci.

Městské kolo HLSŠ v odbíjené
19. 11. 2015

Ve čtvrtek pořádala naše škola městské kolo HLSŠ v odbíjené chlapců. Družstvo naší školy ve složení: Adam Szymanik, Daniel Pawlas, Ondřej Štětina, Filip Šafařík, Vojtěch Kaleta,Daniel Škrob, Daniel Surý, František Trvaj, Martin Vašíček, Matěj Kardoš a Matěj Kaňok obsadilo mezi havířovskými školami velmi solidní třetí místo.
Všem reprezentantům děkujeme za vzornou reprezentaci.

Turnaj ve florbale
12. 11. 2015

Další soutěží, která je součástí havířovské ligy škol, byl florbal. Turnaj mezi havířovskými středními školami se odehrál 12. 11. 2015 na městské sportovní hale Slavia v Havířově. Naši studenti obsadili na tomto turnaji krásné 3. místo .
Reprezentovali: D. Dohnal, D. Matloch, J. Drholec, J. Janásek, S. Staník, T. Lepík, J. Smyček, J. Franěk, J. Wójcik, T. Glomb, M. Adamek, D. Szczotka, D. Funiok, D. Peterek, O. Sojka, D. Pawlas

Pasování 1. ročníku
27. 10. 2015

pasovani_15 Každoroční a velmi oblíbené pasování prvních ročníků pořádané čtvrťáky se ani letos neobešlo bez dovednostních soutěží a nejrůznějších podomácku vyrobených pochutin.
Jako třešnička na dortu pak bylo vítání dvou nových posil mezi učiteli.


Městské kolo HLSŠ v plavání
27. 10. 2015

družstvo_plavani Družstvo naší školy ve složení Adam Szymanik, Filip Szmek, Marek Chrascina, Martin Skalický, Tomáš Byrtus, Filip Tóth a Josef Janásek se zúčastnilo městského kola HLSŠ v plavání. Adam Szymanik se stal přeborníkem města ve stylu prsa a družstvo vybojovalo mezi havířovskými školami výborné třetí místo.
Gratulujeme.

Okresní kolo stolního tenisu středních škol
27. 10. 2015

Dne 27. října se družstvo naší školy zúčastnilio okresního kola stolního tenisu středních škol a obsadilo zde druhé místo.
Děkujeme za vzornou reprezentaci školy družstvu ve složení: Jan Gorecki, Ondřej Štětina, Filip Jurga, Jan Pavlovský.

Městské kolo ASŠK ve stolním tenise
14. 10. 2015

stolní tenis Konečně vítězství. Ve středu se družstva havířovských středních škol utkala v městském kole ASŠK ve stolním tenise. Po mnoho let jsme na tomto turnaji obsazovali druhá místa. Až letos se dostavil úspěch. Po urputném boji se SŠ Sýkorova jsme dokázali zvítězit a zajistit si postup do dalšího kola. O úspěch se zasloužili - Jan Górecki, Filip Jurga, Ondřej Štětina, Daniel Frena a Jan Pavlovský.

3CET LET
2. 10. 2015

vyr_30cet.jpg, 16kB Původní divadelní představení „Báječná léta v Kocurkově“ odehrané při příležitosti oslav 3CETiletého výročí školy nás postupně provedlo středoškolskými léty, které prožívají naši studenti.
Veliké poděkování patří autorům hry z řad učitelů, konkrétně: Mgr. Ivaně Burešové, Mgr. Aleně Hrubešové, Ing. Pavlu Urbanovi a početnému kolektivu žáků druhých až čtvrtých ročníků , kteří se nebáli vystoupit před plným sálem.

Výsledky státní části maturitní zkoušky u odborných škol v Moravskoslezském kraji - 2015
Škola pořadí angličtina pořadí český jazyk pořadí matematika součet pořadí celkové pořadí
SPŠE , Havířov, příspěvková organizace 1 1 6 8 1
Gymnázium a SPŠE a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 2 2 4 8 2
SPŠ a umělecká, Opava, příspěvková organizace 6 11 1 18 3

Výsledky státní části maturitní zkoušky u odborných škol v Moravskoslezském krajiamit atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB abb www.gascontrol.cz Dalkia CR amit. KES
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace