SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Aktuality
Praktický kurz - workshop
21. 1. 2020

workshop.   Praktický kurz (workshop) pro žáky 8. a 9. tříd základních škol vždy v úterý 24.března, 26.května od 15:00 do 17:00 hod.


Předvedeme vám a vy si můžete vyzkoušet přípravek na simulaci házení mince, tvorba www stránek, 3d tisk, úprava fografií a videa, montáž jednoduchého elektopneumatického automatu, programování jednoduchého řídicího systému křižovatky atp.


Lyžařský kurz
12. - 17. 1. 2020

lyžák 1. A,B V týdnu od 12. do 17. ledna 2020 se třídy 1.A a 1.B zúčastnily lyžařského kurzu ve skvělém středisku Kohútka v Javorníkách. V době, kdy se ostatní střediska potýkala s nedostatkem sněhu, my jsme lyžovali, jen se nám od patek prášilo. I díky skvěle připraveným sjezdovkám se kurz vydařil. Technika lyžování studentů se neustále zlepšovala, takže všichni instruktoři byli spokojeni.

Odborná přednáška
14. 1. 2020

prednaska prednaska Dne 14. ledna se uskutečnily u nás dvě přednášky hostů z fakulty elektro a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Pan Ing. Michal Kubíček, Ph.D. přednášel o moderních napájecích zdrojích a prof. Ing. Václav Říčný, CSc. přednášel o elektronice v moderních automobilech.
Obě přednášky byly ukončeny bouřlivým potleskem.

Den otevřených dveří
25. 1. 2020

dod Proběhne v sobotu 25. ledna 2020 od 9 do 12 hodin.

  • Prohlídka školy.
  • Informace o kvalitě školy.
  • Informace o studijních oborech.
  • Informace o přijímacím řízení.
  Parkování automobilů je možné i na školním hřišti – vjezd je z Edisonovy ulice.

Přípravný kurz z matematiky
 

SPŠE Havířov pořádá přípravný kurz z matematiky k přijímacím zkouškám pro uchazeče o studium ve školním roce 2020 – 2021.

  • Kurz proběhne ve čtyřech odpoledních blocích v měsících únoru a březnu 2020.
  • Přesné termíny budou stanoveny podle počtu zájemců.
  • Kurz je zdarma.
  • Na kurz je možno se přihlásit do 31. ledna 2020 mailem na adrese : kancelar.seh@sselek-havirov.cz. V textu uveďte jméno a příjmení uchazeče a jeho telefon.

Chcete mě?
17. 12. 2019

V úterý u nás na škole proběhla akce "Chcete mě?", při níž se naši studenti 4. ročníků mohli seznámit s nabídkou terciálního vzdělávání nebo nových zaměstnavatelů na trhu práce Moravskoslezského kraje. Během celého dopoledne k nám postupně přijížděli vyslaní zástupci organizací: OU Ostrava - z katedry matematiky; TIETO; VŠB - TUO - z katedry aplikované matematiky, z katedry automatizace a počítačové techniky v průmyslu; BEBRO Elektronic; VŠB - TUO - z Fakulty elektrotechniky a informatiky; VUT Brno - z Ústavu biomedicínského inženýrství; CERTICON.
Naši hosté poutavým způsobem prezentovali své nabídky, studenti ocenili každého prezentujícího hlasitým potleskem, akce probíhala v přátelské atmosféře. Závěrem jsme se všichni spokojeně rozloučili, popřáli si krásné Vánoce, a těšíme se na setkání zase v příštím roce.

Havířovská liga středních škol - florbal
26. 11. 2019

Další kolo Havířovské ligy středních škol se konalo 26. 11. 2019, kdy se odehrál turnaj ve florbale. Na již tradičně plně obsazeném turnaji se našim studentům bohužel nepodařilo postoupit ze skupiny. I tak děkujeme za reprezentaci :-)
Reprezentovali: A. Gejdoš, D. Gorný, M. Mašurka, V. Pavelek (všichni 4.A), L. Sikora, F. Turek, V. Smyček (všichni 4.C), V. Dočkal (3.A), J. Mach, T. Bečka (oba 3.C), M. Kutáček, V. Turoň, L. Byrtus (všichni 2.B), J.Pegřímek (1.C), A.Kolář (1.B)

Seminář k problematice středoškolské odborné činnosti
26. 11. 2019

Dne 26. Listoppadu 2019 se konal v Ostravě-Mariánských Horách, ve Středisku volného času Korunka seminář k problematice středoškolské odborné činnosti. Naše studenty nadchla přednáška „Základy odborné práce a vědeckého výzkumu“ pana Doc. Mgr. Ing. Petra Klána, CSc z Fakulty informačních technologií ČVUT Praha, která se konala ve virtuální realitě. Odpoledne byla velice podnětná přednáška Mgr. Jany Prošvicové z Mendelova gymnázia v Opavě na téma „Jak nejlépe prezentovat obhajobu SOČ“.
Semináře se zúčastnili naši studenti Beňuš Alexej, Dorda Ondřej a Hawlasek Erik.

HLSŠ v odbíjené chlapců
19. 11. 2019

volejbal V úterý 19. listopadu 2019 pořádala naše škola kolo HLSŠ v odbíjené chlapců. Ve velice vyrovnaném turnaji pěti družstev havířovských škol získala tři družstva shodný počet bodů. Musel rozhodnout poměr míčů. Bohužel, ten nebyl pro naše reprezentanty příznivý a tak obsadili v turnaji třetí místo.

Přesto patří našemu volejbalovému družstvu obrovské poděkování za vzornou reprezentaci školy.

Beseda o sexu pro třídy 1. ročníku
5. 11. 2019

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Aktivně a informovaně (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020), výše použitého příspěvku: 3 600 Kč.

V rámci preventivního programu školy se v úterý 5. 11. 2019 uskutečnily další besedy pro žáky 1. ročníku. Na besedu k nám již tradičně zavítal pan Jan Hlaváč z organizace AZ Help, aby se studenty debatoval na téma zdravého sexuálního chování a vztahů.

Bobřík informatiky

Minulý týden se konalo národní kolo soutěže Bobřík informatiky (12. ročník) pro žáky středních a základních škol, podporované Ministerstvem školství. Soutěžící byli rozděleni do několika kategorií. Naši žáci soutěžili v kategoriích Junior (pro žáky 1. a 2. ročníků, konala se dne 12. listopadu 2019) a Senior (pro žáky 3. a 4. ročníků, konala se dne 11. listopadu 2019). Úspěšnými řešiteli byli žáci, kteří získali 120 bodů a více.

Naši školu reprezentovali žáci: Hawlasek E. (4.B), Walczysko D. a Łuński F. (oba ze 4.C), Polak P. (2.A), Krokviak J. (2.B) a Krejčiřík D. (1.C). Łuński F. získal v soutěži 144 bodů a postoupil tak do ústředního kola soutěže, které se bude konat dne 28. ledna 2020. Krejčiřík D. získal 134 bodů a postup do ústředního kola mu unikl jen o 2 body.

Filip Łuński získal pro třídu 5 bodů do SPŠE ligy. Ovšem ostatní účastníci také neodejdou s prázdnou, protože kromě diplomů získají pro svou třídu body do SPŠE ligy.

Filipovi gratulujeme k úspěchu v soutěži a ostatním účastníkům soutěže děkujeme za odvahu a za čas, který si našli.

Třídnický den 2. ročníků
říjen 2019

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Aktivně a informovaně (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2019/2020), výše použitého příspěvku: 8 860 Kč

V rámci obnovy a posílení vztahů v kolektivu po letních prázdninách se pro všechny třídy 2. ročníku v říjnu 2019 uskutečnil třídnický den. Aktivitu i termín si žáci vybrali a plánovali sami dle svých preferencí a potřeb, a tak 2.A vyrazila na Urban game do Dolní oblasti Vítkovic, 2.B na bobovou dráhu do Mostů u Jablunkova a 2.C do Světa techniky v Ostravě.

Výsledky státní části maturitní zkoušky u odborných škol v Moravskoslezském kraji - 2019
Škola pořadí český jazyk pořadí angličtina pořadí matematika součet pořadí celkové pořadí
Gymnázium a Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm 1 2 1 4 1
Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky, Ostrava 2 6 4 12 2
Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava 4 7 5 16 3
Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky 6 5 8 19 4
Střední průmyslová škola elektrotechnická, Havířov 7 1 12 20 5

Výsledky státní části maturitní zkoušky u odborných škol v Moravskoslezském kraji

Výjezdní adaptační kurz
19. - 20. 9. 2019

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Aktivně a informovaně (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže pro školní rok 2019/2020),výše použitého příspěvku: 42 600 Kč

Naší škole se i pro letošní školní rok podařilo získat finanční podporu Moravskoslezského kraje na preventivní aktivity v rámci projektu Aktivně a informovaně (v celkové výši 80 000 Kč). I díky tomu se mohli všichni studenti prvního ročníku zúčastnit výjezdního adaptačního kurzu, který se tento rok uskutečnil v krásném prostředí Kunčic pod Ondřejníkem.

Kurz se konal v termínu 19.- 20. 9. a i přes chladnější počasí se vydařil. Žákům se vedle pedagogů školy věnovali lektoři ze společnosti Děti v pohybu. Dva dny byly nabité hrami, soutěžemi a sportovními činnostmi, jejichž cílem bylo blíže poznat nové spolužáky a třídního učitele a nastavit ve třídě pozitivní klima.

Věříme, že jsme prostřednictvím adaptačního kurzu vyšlápli správnou nohou a letošní školní rok přinese mnoho dalších pozitivních zážitků.amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace