SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Harmonogram školního roku 2018/19

Září

3. 9. - Začátek školního roku v 7:55
4. 9. - Třídní schůzky 1.ročníků v 17:00 (úterý)
7. 9. - 16. 9. - Sportovně turistický kurz Chorvatsko
17. 9. - Praktická maturitní zkouška (pondělí)
17. 9. - Burza učebnic v 14:1 5 (středa)
19. 9. - Ústní maturitní opravná zkouška (středa)
20. 9.- 22. 9. - Poznávací exkurze Praha - 4.A, 4.B, 4.C (čtvrtek - sobota)
24. 9. - 25. 9. - Adaptační kurzy - 1.A,1.B, 1.C
28. 9. - Státní svátek (pátek)

Říjen

23. 10. - Informační odpoledne (úterý)
26. 10. - Pasování 1.ročníků (pátek)
26. 10. - Požární cvičení (pátek)
28. 10. - Státní svátek (neděle)
29.- 30. 10. - Podzimní prázdniny (pondělí, úterý)

Listopad

17. 11. - Státní svátek (sobota)
15. 11. - Beseda o sexu - 1. ročník
20. 11. - Klasifikační porada, třídní schůzky (úterý)

Prosinec

do 3.12. - Přihlášky žáků ke společné i profilové maturitní části
8. 12. - Den otevřených dveří (sobota)
11. 12. - Informační odpoledne (úterý)
  - Evaluační testy - 4.ročník
21. 12. - Filmové představení (pátek)
22. 12. - 2. 1. - Vánoční prázdniny

Leden

3. 1. - Zahájení vyučování po vánočních prázdninách (čtvrtek)
13. - 18. 1. - Lyžařský výcvik - 1.A
22. 1. - Informační odpoledne (úterý)
25. 1. - Uzavření klasifikace za 1. pololetí ( 14:00 hod.pátek)
26. 1. - Den otevřených dveří (sobota)
28. 1. - Klasifikační porada (pondělí)
31. 1. - Preventivní den
31. 1. - Konec prvního pololetí školního roku
31.1. - rozdávání vysvědčení (čtvrtek)

Únor

1. 2. - Pololetní prázdniny (pátek)
11. – 17.2.2019 - Jarní prázdniny

Březen

  - Evaluační testy - 3.ročník
3. 3. - 8. 3. - Lyžařský výcvik -1.B, 1.C
19.3. - Informační odpoledne (úterý)

Duben

  - Praxe pro 3. ročníky
16. 4. - Klasifikační porada, třídní schůzky (úterý)
18. - 19. 4. - Velikonoční prázdniny (čtvrtek, pátek)
22. 4. - Velikonoční pondělí

Květen

1. 5. - Státní svátek (středa)
8. 5. - Státní svátek (středa)
  - Praxe pro 2. ročníky
28. 5. - Informační odpoledne (úterý)

Červen

21. 6. - Uzavření klasifikace za 2. pololetí ( 14:05 hod.pátek)
24. 6. - Klasifikační porada (pondělí)
28. 6. - Konec školního roku, rozdávání vysvědčení (pátek)

Červenec, srpen

29. 6. - 1. 9. - Hlavní prázdniny


amit atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB abb www.gascontrol.cz Dalkia CR amit. KES
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace