SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Školní knihovna

Školní knihovna SPŠE, v podobě jak ji známe dnes, byla vybudována v roce 1993 v prostorech jedné třídy v přízemí školy. Do té doby sídlila knihovna v suterénu v provizorních prostorech a byla k dispozici jen několik hodin týdně. Knižní fond, který zde byl nashromážděn od 60.let za dobu působení několika škol, je v současnosti zpracováván pomocí systému LANius, na jehož koupi přispěl Magistrát města Havířova. Školní knihovna rovněž spolupracuje s Městskou knihovnou v Havířově při meziknihovní výpůjční službě, tzn. nabízí jejím prostřednictvím svou odbornou literaturu také široké veřejnosti a naopak - školní knihovna má možnost si díky městské knihovny sehnat jakoukoliv knihu z celé ČR.

Studenti mohou využívat PC s připojením na Internet k vyhledávání studijních materiálů. Knihovna je odběratelem více než desítky odborných časopisů zaměřených především na obor počítačové techniky a automatizace (PC World, Computer, Mobility, Amatérské rádio, Automatizace, Sdělovací technika a další).

Ve školní knihovně mnohdy probíhá i výuka některých předmětů, např. dějepisu, občanské nauky, literatury, jazyků nebo i odborných předmětů. K dispozici je DVD rekordér a videorekordér s televizí.Otevírací doba knihovny: pracovní dny 7 až 15.30 hodin
Evidenční číslo knihovny u MK ČR: 5053/2003
Velikost fondu (ke dni 2.4. 2007): 10 334 dokumentů
Složení fondu: cca 55% beletrie, 45% odborná literatura
Počet registrovaných čtenářů: 249 osob
Počet výpůjček za rok 2006:1 029 naučné literatury, 508 krásné literatury, 1455 učebnic
Popis vybavení knihovny:zvláštní místnost, 12 míst k sezení (30 míst při výuce),multimediální PC, PC se systémem LANius, připojení na Internet, kopírka, TV, DVD a videorekordér.

knihovna         knihovnaamit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace