SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Studijní obory
Informační technologie (18-20-M/01)

Absolventi tohoto oboru ovládají sestavení, oživení, opravy a zavádění osobních počítačů, znají podrobně běžné kancelářské programy, učí se upravovat fotografie a videa, programují v jazyku C, tvoří databáze a html stránky a mají podstatné znalosti ze stavby a údržby počítačových sítí. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Hardware, Počítačové sítě, Programování, Databáze a Matematika.

Řídicí systémy (26-41-M/01 Elektrotechnika)

Absolventi se mohou uplatnit ve firmách zabývajících se automatizovanými systémy výroby, zaváděním prostředků automatizace při řízení technologických procesů či měřením a regulací technických veličin. Mají znalosti z informatiky i hardware počítačů. Nejlepší studenti odcházejí studovat na technických vysokých školách.

Hlavními předměty jsou Mikroprocesorová technika, Řídicí systémy, Elektronika, Matematika a Informatika.amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace