SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Zásady pro podání odvolání

  1. Odvolání je možno podat až po doručení rozhodnutí školy o nepřijetí uchazeče.
  2. Vzor odvolání je zde.
  3. Odvolání se adresuje na zřizovatele, ale podává se na škole, kde uchazeč konal přijímací zkoušky.
  4. Odvolání je možné podat na školu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutíamit atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB abb www.gascontrol.cz Dalkia CR amit. KES
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace