SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Školní metodik prevence
Metodik prevence

Mgr. Lenka Petrová

Konzultační hodiny -
Nebo kdykoliv po vzájemné dohodě. Konzultaci je vhodné domluvit předem osobně, telefonicky nebo emailem


Poradenská činnost

individuální konzultace žákům a jejich právním zástupcům (např. oblasti drogové prevence, prevence šikany) poskytnutí poradenských služeb při výskytu jiných sociálně patologických jevů experimenty žáků s návykovými látkami vandalismus, ničení osobních věcí, krádeže ve škole, šikana problémy v kolektivu třídy a mezi žáky kontakty na odborná pracoviště v oblasti prevence a řešení sociálně patologických jevů


Metodická činnost

koordinace tvorby a realizace preventivního programu školy koordinace a spolupráce na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších patologických jevů kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu patologických jevů vedení písemných záznamů o těchto činnostechamit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace