SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Přijímací řízení ve školním roce 2018 - 2019
Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení pro obor Informační technologie najdete zde.

Výsledky přijímacího řízení pro obor Elektrotechnika (Řídicí systémy) najdete zde.

   Zásady pro podání odvolání

  1. Odvolání je možno podat až po doručení rozhodnutí školy o nepřijetí uchazeče.
  2. Vzor odvolání je zde.
  3. Odvolání se adresuje na zřizovatele, ale podává se na škole, kde uchazeč konal přijímací zkoušky.
  4. Odvolání je možné podat na školu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutío nepřijetí.amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace