SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

logo
Projekty mobility osob v sektoru odborného vzdělávání
  Erasmus+
erasmus+
Erasmus plus praxe pro život

Projekty spolupráce v sektoru školního vzdělávání
  Erasmus+
erasmus+
Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce

 • Strategická partnerství za účelem vzájemné výměnypostupů a dobré praxe
 • popis projektu

Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce. Tak zní název projektu, jehož je naše škola součástí v rámci klíčové aktivity "KA2 Erasmus+. Hlavním koordinátorem je SPŠE Košice a projektu se účastní celkem 5 středních škol, každá z jiného státu (SK, CZ, H, PL, SLO). Každá ze škol předložila několik úloh, na kterých budou pracovat jednotlivé týmy. Členové týmu jsou vždy 2 a nesmí být ze stejné školy (země), což je a bude velkou výzvou, jak pro studenty, tak jejich patrony. Každý v týmu sice řeší svou přesně danou část, ale bez možnosti konzultace s druhou stranou to nejde. Jednotným jazykem se stala angličtina, kterou si všichni zúčastnění pořádně procvičí.

V rámci mezinárodní spolupráce jsou domlouvány a uskutečňovány návštěvy na partnerských školách. Po dobu jednoho, respektive dvou týdnů mají studenti možnost se osobně poznat a vyřešit problémy, jež jsou na dálku obtížně řešitelné.

V období 12. – 18. 11. 2018 nás navštívila skupinka z Maďarska (1 lektor + 3 studenti) ze školy:Miskolci SZC Kandó Kálmán Informatikai Szakgimnáziuma

V období 19. – 25. 11. 2018 nás navštívila skupinka ze Slovinska (1 lektor + 3 studenti) ze školy: Srednja poklicna in tehniška šola Murska Sobota / .

Od 25. 11. 2018 do 1. 12. 2018 vycestovala naopak naše skupinka (1 lektor + 3 studenti) na Slovensko do školy : SPŠE Košice

V období 3. – 9. 12. 2018 nás navštívila skupinka z Polska (1 lektor + 3 studenti) ze školy: Polsko, Komplex technických škol - Zespól szkól Technicznych Mikolów

foto

Košice ESO

Studenti o státním svátku 17.11. navštívili v Ostravě hornické muzeum Landek. Je to jedna z typických průmyslových staveb v tomto regionu, v nedávné naší minulosti. Studenti byli touto prohlídkou velmi nadšeni. Ne menší rozčarování zažili ještě dvakrát a to v sobotu, kdy zavítali opět do Ostravy a to do Dolních Vítkovic. Tam si prohlédli Bolttower a Velký svět techniky. V pondělí po práci navštívili KD Petra Bezruče v Havířově, kde shlédli divadelní představení "Besídka" pražského divadla Sklep. Druhé pracovní překvapení je čekalo v úterý, kdy s našimi studenty ze 4. C a vyučující, se zúčastnili exkurze v Nošovicích. Tam navštívili továrnu Hyundai - výroba automobilů a také pivovar. Tyto exkurze měli studentů obou škol ukázat, v jakých oborech se mohou ucházet v budoucnu o práci. Po návratu z Nošovic proběhlo krátké neformální posezení pedagogů z partnerské školy a naším panem ředitelem.

Ve středu studenty, s jejich pedagogickým doprovodem již čekalo závěrečné zhodnocení celé stáže, rozloučení a odjezd domů. Celou stáž obě dvě strany zhodnotili velmi pozitivně a byl projeven velký zájem v pokračování další spolupráce.

S přístupen studentů na jednotlivých pracovištích byli velmi spokojeni i pracovníci v těchto firmách. Tímto také chci poděkovat vedení firem Befra, GControl, HTS, PC Bazar a vedení naší školy za umožnění stáže pro zahraniční studenty a doufáme, že budeme moci s těmito firmami spolupracovat v rámci programu Erasmus+ i v budoucnu.

Před odjezdem jsme si ještě závěrečný čas zkrátili posezením v "Dobré čajovně".
Přejeme šťastnou cestu a těšíme se na další setkání!!!
fotogalerie

KOŠICE ESO

erasmus_1.jpg, 10kB erasmus_2.jpg, 18kB erasmus_3.jpg, 17kB V rámci projektu Erasmus+ k nám přijeli v úterý 8.11.2016 studenti z Košic na dvoutýdenní odbornou praxi. Ještě tento den jsme se byli projít po městě. Ve středu navštívili naší školu, kterou si prohlédli. Velmi se jim líbil styl výzdoby naší školy a odpočinkové zóny. Byli příjemně překvapeni i našimi odbornými učebnami. To mně potvrdila i jejich profesorka Ing. Ingrid Kolembusová. Po prohlídce školy byli studenti dopraveni na svá pracoviště, v doprovodu našich vyučujících. Tito studenti budou tuto praxi vykonávat v těchto firmách - Befra - výroba elektronických zařízení, GC - výrobce a dodavatel technologií v oblasi energetiky, plynárenství, kanalizace a CNG stanic, HTS - teplárenská společnost - distribuce tepla po našem městě, PC Bazar - oprava PC, NB atd, posledním pracovištěm je naše škola, zde se bude student podílet na zprovoznění IT učebny. Po seznámení se s pracovišti odpoledne studenti navštívili "Fitko" Slavie. V sobotu si studenti udělali výlet do Prahy.

Učitelé „Cestou ke kvalitě a rozvoji přes Londýn“ od 1. 8. 2016 do 30. 9. 2017

SPŠE, Havířov ukončila v září 2017 realizaci projektu, který byl zaměřen na profesní rozvoj jak pedagogických tak i vedoucích pracovníků školy. Cílem čtrnáctiměsíčního projektu „Cestou ke kvalitě a rozvoji přes Londýn“ v rámci mezinárodních mobilit programu Erasmus plus v oblasti školního vzdělávání bylo podpořit rozvoj kompetencí pracovníků formou účasti na vzdělávacích kurzech v Londýně.

Cílovou skupinou projektu byli učitelé anglického jazyka, odborní učitelé Informačních technologií a řídicích systémů, vedoucí pracovníci školy.

Během projektového období účastníci postupně absolvovali celkem 4 vzdělávací kurzy v Londýně tematicky zaměřené na inovativní postupy, kreativní metodiku a nástroje pro výuku anglického jazyka, jeho vývoj, kulturu a reálie konkrétní země, na užití nové výukové metody CLIL při výuce odborných předmětů, na management a metody řízení organizace.

Během projektového období účastníci postupně absolvovali celkem 4 vzdělávací kurzy v Londýně tematicky zaměřené na inovativní postupy, kreativní metodiku a nástroje pro výuku anglického jazyka, jeho vývoj, kulturu a reálie konkrétní země, na užití nové výukové metody CLIL při výuce odborných předmětů, na management a metody řízení organizace.

Miroslava Svrčinová manažerka projektu

Cestou ke kvalitě a rozvoji přes Londýn - realizace projektu ukončena k 30. 9. 2017

Na základě konkrétních potřeb školy projektem „Cestou ke kvalitě a rozvoji přes Londýn“ dotovaného z programu Erasmus+ plánujeme v období následujících měsíců od října 2016 až do září 2017 realizaci zahraničních mobilit, které umožní sedmi pedagogům naší školy vycestovat do Londýna za vzdělávacími kurzy, jejichž prostřednictvím tak mohou získat mnohé znalosti a dovednosti, které posléze přenesou do systému výuky či řízení školy v našem prostředí. Projektem očekáváme naplnění cílů organizace s dopadem na rozvoj profesních kvalit učitelů a řídících pracovníků ve prospěch studentů školy, se záměrem posílit rozvoj evropského rozměru v oblasti vzdělávání, který je důležitou součástí strategického plánu rozvoje školy.

Klíčové aktivity 1/ Vzdělávací kurzy (říjen/2016 – 09./2017):

 1. Creative Methodology and Language Development (CMLD) - 2 účastníci
 2. Managing and Developing self and others (MDSO) – 1 účastník
 3. Content and Language Intergrated Learning (CLIL) – 2 účastníci
 4. Language Development for Teachers (LDT) – 2 účastníci

Partnerská organizace (poskytovatel kurzů):
ADC College, certifikovaná vzdělávací společnost Station House 11-13 Masons Avenue Harrow, Greater London HA3 5AD
Země: Velká Británie

Cíle projektu:

 • Získat nové zkušenosti a dovednosti v oblasti nových vyučovacích metod a tyto metody inovativním způsobem začlenit do ŠVP a do systému výuky odborného a jazykového vzdělávání
 • Získat nové zkušenosti a dovednosti v oblasti managementu a metod řízení vedoucích pracovníků instituce
 • Rozvoj odborných i jazykových kompetencí
 • Motivace pracovníků, následně i studentů k seberozvoji a sebevzdělávání
 • Zvýšit flexibilitu studentů na evropském trhu práce, jejich studijní možnosti
 • Prohlubovat spolupráci školy se zahraničními partnery v návaznosti na mobilitní projekty

V Havířově, 10. 10. 2016
Manažerka projektu: Miroslava Svrčinová

Závěrečná hodnotící zpráva
Do Košic za praxí

logo Hlavní cíle projektu: Získat nové poznatky, zkušenosti a dovednosti v oblasti využívání nejnovějších poznatků z oboru řídicích systémů a informačních technologií, a ty přenést do systému výuky našeho prostředí v souladu s evropským kontextem... celá zpráva

Hodnotiaca správa z Košic      Kosice - prezentace účastníků     Stránka projektu na facebooku     
Radniční listy článek

Do Košic za praxí

Košice Tak už se stalo, ve středu, dne 6. dubna 2016 šest našich studentů třetího ročníku pod vedením doprovodné osoby pana učitele Ing. Václava Sedláka vycestovalo RegioJetem do Košic za praxí, kde je už na vlakovém nádraží přivítali zástupci tamní Střední průmyslové školy elektrotechnické Košice, která je přijímací organizací a naším partnerem realizovaného projektu. Hned druhým dnem po příjezdu nastoupili naši kluci do čtyř podniků, které zajistila košická elektroprůmyslovka, a kde na základě dohodnutého Pracovního programu budou mít možnost se pod vedením svého tutora na pracovišti obeznámit s pracovními činnostmi spadajících svým rozsahem do oblastí vyučovaných oborů – Řídicí systémy a Informační technologie. Věříme, že se kluci vrátí s pozitivními dojmy, se spoustou zážitků ať už z výletu na Lomnický Štít, návštěvy divadelního představení či při sjezdu bobové dráhy… , a své nově nabyté zkušenosti v pracovním prostředí jiné země v budoucnu náležitě uplatní. Držíme palce a těšíme se na jejich návrat.:-)

Miroslava Svrčinová Koordinátor projektu    


amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace