SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

EU peníze školám
eu_vzd.
Export1.gif, 94kB
O projektu
Název OP: OP VK 1.5 – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost
Název projektu: EU peníze středním školám
Prioritní osa: 7.1. Počáteční vzdělávání
Oblast podpory: 7.1.5. Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách
Název školního projektu: Podpora odborných kompetencí učitelů SPŠE Havířov
Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0946
Zahájení projektu: 1. září 2012
Konec projektu: 31. srpna 2014
Výše finanční podpory: v Kč 1 072 563,00


Seznam klíčových aktivit v realizaci :
  • I/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
  • II/1- Individualizace výuky cizích jazyků
  • II/2- Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách
  • III/1- Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií
  • III/2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
  • IV/2- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol
  • V/2- Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol
  • V/3- Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů
  • VI/3- Vzdělávání pedagogických pracovníků ve formách a metodách výuky směřujících k rozvoji finanční gramotnosti žáků SŠ
  • VIII/3-Vzdělávání pedagogických pracovníků v mentoringu


amit atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB abb www.gascontrol.cz Dalkia CR amit. KES
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace