SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Soutěž třídních kolektivů 2014/2015
Vyhodnocení

Vítězným třídám gratulujeme, v průběhu června budou oceněny, a začátkem příštího školního roku 2015/2016 v rámci oslav k 30. Výročí založení školy budou vítězové oficiálně představeni.
Finanční odměny:
1. místo: 5 000,00 Kč
2. místo: 3 000,00 Kč
3. místo: 2 000,00 Kč


Umístění Třída Celkový součet získaných bodů
1.místo 3.A 170,6
2.místo 4.C 164,0
3.místo 1.A 151,25

DĚKUJI za účast v soutěži všem zapojeným třídám a jejich třídním učitelům, čtvrtým ročníkům přejeme hodně štěstí ať už při maturitním klání nebo u přijímacího řízení na vysoké školy či při nástupu do praxe, a do dalších let života mnoho úspěchů!!!
Za organizátory soutěže Miroslava Svrčinová

Úkol č.12 - EKOTÝDEN

Milí studenti soutěžíme v rámci EKOTÝDNE u příležitosti DNE ZEMĚ určeného na středu 22.4. 2015.

Tento významný den vznikl jako reakce na rozsáhlé poškozování životního prostředí. Iniciátorem byl environmentální aktivista, senátor Spojených států z Wisconsinu Gaylord Nelson. Tento den se začal slavit od roku 1970.
Jeho cílem je připomenutí si naší závislosti na cenných darech poskytované Zemí se záměrem zvýšit energetickou účinnost, recyklovat odpadky a hledat obnovitelné zdroje energie. Je potřeba si uvědomit, že zemské zdroje nejsou nevyčerpatelné, a proto je třeba se věnovat otázkám životního prostředí a prostřednictvím společného celosvětového úsilí chránit její poklady pro budoucí generace lidí a ostatních tvorů žijících na Zemi. Zajisté ani Vám není lhostejné životní prostředí, které Vás obklopuje, ve kterém žijete, a které ovlivňuje kvalitu Vašeho zdraví a Vašeho života. Tímto úkolem dostáváte možnost se podílet na ochraně životního prostředí, v němž se denně pohybujete a nacházíte v rámci Vaší školní výuky ve prospěch sebe sama, svých spolužáků, vyučujících učitelů a v neposlední řadě také ve prospěch Země a jejích zdrojů a tudíž ve prospěch celé společnosti.

A protože Den Země slaví víc jak miliarda lidí 175 států světa, stal se tak největším sekulárním svátkem, který slaví lidé společně na celé planetě bez ohledu na původ, víru či národnost, nemůžeme se nepřipojit a budeme slavit také!
Vaším úkolem bude průběžně každý den v tomto týdnu:

  • Udržovat čistotu a celkový vzhled třídy- žádné odpadky po zemi či pod lavicí, čistá podlaha i tabule a po vyučování zvednuté židle samozřejmostí.
  • Ekologicky třídit odpad, kdy Váš koš nebude obsahovat směsný materiál, žádné plasty, žádný papír, žádné sklo. Pro tento odpad máte vyhrazeny barevné kontejnery na chodbách.
  • V učebnách a ve třídách nebudete zbytečně plýtvat světelnou ani žádnou jinou energií, budete jí šetřit, to znamená, že nikde nebudete nechávat zbytečně svítit, nebudou kapat vodovodní kohoutky atd.
  • Namalujete v kouzelných barvách Země obrázek vztahující se k danému tématu na formát výkresu nejméně A4 a ten za třídu odevzdáte v knihovně nejpozději do středy

Kontrola plnění a hodnocení zadaných úkolů, vyjma obrázku, bude v každé třídě probíhat každý den vždy po vyučování členy hodnotící komise. Pokud jste snad měli pocit, že se Vám nedostalo dost příležitostí, jak se do soutěže zapojit, tak nyní neváhejte, protože se Vám nabízí již poslední možnost v tomto školním roce. Tento týden bude rozhodující pro vyhodnocení vítězných tříd, ještě vydržte!

Úkol č.11 - Soutěž o vstupenky na Mistrovství světa IIHF v ledním hokeji 2015

ŽIJEME HOKEJEM ANEB CELÁ TŘÍDA NA HOKEJ ZDARMA!
Soutěžíme o nezapomenutelný třídní výlet na hokejové utkání v rámci Mistrovství světa v ledním hokeji 2015. Pořadatelem soutěže je Rádio čas s.r.o. a Moravskoslezský kraj, který je pořadatelským regionem šampionátu.

Hlavní výhrou jsou vstupenky na utkání, které proběhne dne 12.5. 2015 v 12:15 hodin. Vstupenky získá prvních 20 tříd, kterým veřejnost pošle nejvíce hlasů. Každá vítězná třída může získat až 35 vstupenek (podle počtu žáků ve třídě) na utkání MS v ledním hokeji 2015. Vstupenky jsou určeny pouze pro žáky vítězných tříd a 2 členy doprovodu (tzn. Až 33 žáků+ 2 dospělí).

Natoč se svými spolužáky krátké video v délce 30 až 60 sekund, ve kterém originálním způsobem pozvete návštěvníky šampionátu do svého města nebo na jakékoliv zajímavé místo u nás v Moravskoslezském kraji. Video zavěs nejpozději do 26. dubna 2015 na web zijemehokejem.cz a Rádio Čas se postará, aby ho viděl celý svět na youtube. Video s nejvíce lajky boduje!
Soutěžící (TŘÍDA) může do soutěže zaslat pouze jedno video. Každé další zaslané video bude ze soutěže automaticky vyřazeno. Za obrazový i zvukový obsah soutěžního videa zodpovídá soutěžící.

Úkol č.10 - Devět teček jedním tahem: hlavolam

úkol č.10 Dokážete spojit tečky na obrázku jedním tahem, když máte k dispozici 4 čáry?

Nápověda: Nenechte se svazovat nepsanými pravidly:)

Řešení odešlete do pátku 10.4. 2015 na adresu: svrcinova.spsehavirov@iskola.cz

Úkol č.9 - Fotografická soutěž

Obsahem tohoto soutěžního úkolu pro Vás bude zhotovit jednu fotografii na téma, které si sami zvolíte výběrem ze čtyř zadaných kategorií:

1. Vzdělání a technologická invence se vyplácí aneb aplikovaná matematika, fyzika a informatika
2. Rozšířené smysly a obraz přírodních jevů aneb matematika, fyzika a informatika neovlivněná člověkem
3. Fantazii se meze nekladou aneb zvláštní a speciální techniky a postupy
4. Magická krása skla

Snímky zasílejte do 31.3. 2015 na adresu: svrcinova.spsehavirov@iskola.cz

Úkol č.8 - Logická úloha: „Pět domů v řadě“

Pojďte zjistit, že patříte mezi 2% nejinteligentnějších lidí na světě.

Byl to právě Einstein, který tento kvíz vymyslel a tvrdil, že takovouto úlohu 98% lidstva není schopno vyřešit. Myslím, že se pan Einstein mýlí ve svém tvrzení, a že by tento kvíz mohli zvládnout všichni lidé s logickým myšlením a schopností problém rozložit na podproblémy a úlohu zalgoritmizovat, nepochybně tedy i Vy studenti SPŠE Havířov. Můj závěr plyne z toho, že pan Einstein pravděpodobně do těch dvou setin populace nezapočítal ty, kteří úlohu jsou schopni vyřešit, ale jen se jim třeba nechce, protože jak známo „Myšlení bolí“. A jak je to s Vámi?

Pět domů v řadě
Zadání:
1. Je pět domů, každý má jinou barvu.
2. V každém domě žije osoba s jinou národností.
3. Každý obyvatel má rád jeden nápoj, kouří určitou značku cigaret a chová určité zvíře.
4. ŽÁDNÁ z osob nemá nic stejného se svými sousedy.
Otázka: Komu patří ryba?
Nápovědy:
1. Brit žije v červeném domě
2. Švéd má psa
3. Dán pije rád čaj
4. Zelený dům stojí vlevo od bílého
5. Majitel zeleného domu pije kafe
6. Osoba, která kouří PallMall, chová ptáka
7. Muž, žijící v prostředním domě, pije mléko
8. Majitel žlutého domu kouří Dunhill
9. Nor bydlí v prvním domě
10. Kuřák Marlboro bydlí vedle chovatele koček
11. Osoba, která má koně, bydlí vedle kuřáka Dunhillek
12. Kuřák Winfieldu pije pivo
13. Nor žije vedle modrého domu
14. Němec kouří Rothmanns
15. Kuřák Marlboro má souseda, který pije vodu

e-mail: svrcinova.spsehavirov@iskola.cz

Úkol č.7 - PREZENTIÁDA NANEČISTO

Nebojte se prezentovat!

Máte dobrý nápad? Ano? A jste schopní jej prosadit? Skvělá myšlenka totiž nestačí k tomu, aby se vaše sny staly skutečností. Dobré nápady bez správného přednesu zmizí okamžitě v propadlišti dějin.

Přitom své nápady prezentujete každý den. Kamarádům, rodičům nebo učitelům. A v budoucnu tomu nebude jinak. Budete stát před svými kolegy, potenciálními investory nebo před vlastními zaměstnanci. Pokud vás však ovládá strach nebo tréma, Prezentiáda+ je ideální příležitost, jak s nimi zatočit. Při tvorbě si oprášíte znalosti Wordu, Excelu i PowerPointu. V každém případě budete potřebovat jak skvělé nápady, tak pádné argumenty. Pokud jich máte dost, bude pro vás Prezentiáda+ brnkačka!

Co to je Prezentiáda+???

Mistrovství ČR a SR středních a základních škol v prezentování. Soutěž pořádaná společností Student Cyber Games (www.scg.cz) ve spolupráci s Microsoft a generálního partnera Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Jako škola jsme byli osloveni s pozvánkou na účasti. Jedná se o soutěž v prezentačních dovednostech a dovednostech Office a v projektové tvorbě pro studenty středních škol (kategorie B) a žáky vyššího stupně základních škol a nižších gymnázií (kategorie A) v ČR a na Slovensku. Pro vítězné týmy je připravena řada hodnotných cen, například mobilní telefony Lenovo a další elektronika, časopisy, knihy, výlet do nové kanceláře Microsoftu a další.

Tímto dostáváte svoji šanci také vy. Výběr reprezentantů naší školy v soutěži je však čistě na nás. Proto vyhlašujeme v rámci nominace nejúspěšnějších týmů pro účast na soutěži školní kolo Prezentiády nanečisto. Základní herní jednotkou bude tým 2-3 členů v každé třídě, z toho jeden kapitán. Týmy budou soutěžit podle zadaných obecných regulí soutěže vyhlášené pořadatelem (společnost Student Cyber Games). www.prezentiada.cz/pravidla

A téma?
Zadání projektu pro příslušnou kategorii B na téma dle vlastního výběru:
1. Moje hra
2. Fundraisingový projekt

Po vyhodnocení se vyučujícími vybrané vítězné týmy nejpozději do 13.3. 2015 registrují prostřednictvím webových stránek soutěže www.prezentiada.cz , kde vyplní své údaje a také uvedou odkaz na svůj projekt, se kterým budou bojovat o postup do krajského kola, kam bude vybráno 13 nejlepších týmů z celého kraje v obou kategoriích.
Z každého krajského postupuje jeden tým do finále s možností šance pro v pořadí druhé týmy postoupit do finále díky tzv. DIVOKÉ KARTĚ poroty. Finále se uskuteční 16. a 17. Dubna na ESF v Brně.

e-mail: svrcinova.spsehavirov@iskola.cz

Úkol č.6 - Anketa ve třídě:„Nejoblíbenější učitel

Pojďte a hlasujte o nejoblíbenějšího učitele!

Vaším dalším úkolem bude zorganizovat ve třídě anketu o nejoblíbenější paní učitelku nebo pana učitele. Každý z Vás má jistě toho svého největšího oblíbence, pak nebudete mít problém jeho jméno napsat na papír nebo mu přidělit svůj hlas. Jména svých kandidátů zapracujte do výsledné podoby tak, abyste dosáhli žebříčku tří jmen kantorů, ke každému z nich připojte charakteristiku či komentář, v němž odůvodníte svoji volbu, vyhodnoťte vítěze a odevzdejte v knihovně, případně elektronickou cestou nejpozději však do pátku 13.2.2015.

Forma zpracování ankety je čistě jen na Vašem rozhodnutí, ale musíte počítat s tím, že bude součástí kritérií pro hodnocení Vašich prací.

e-mail: svrcinova.spsehavirov@iskola.cz

Vyhodnocení úkolu č. 1 - školní časopis č.1

Obsahem úkolu studentů bylo vytvořit školní časopis formou elektronické prezentace tak, aby se stal či mohl stát dlouhodobě životaschopným projektem školy.

Na členech hodnotící komise, ve složení Sedlák, Hope, Brutvanová, Svrčinová, bylo důkladné posouzení osmi předložených prezentací a vyhodnotit ty nejlepší, kdy každý z nich nezávisle na hodnocení toho druhého ke své práci přistupoval velmi zodpovědně a zohledňoval, co se v daném případě zohlednit dalo, však nejpodstatnějším kritériem pro hodnocení byl celkový dojem, jakým časopis na hodnotitele působil.

Rozhodování nebylo vůbec jednoduché, protože ve většině mají prezentace vysokou úroveň zpracování. K výsledku se však porota nakonec dobrala a bylo dosaženo konečného rozhodnutí o vítězi.

Nejvyššího počtu bodů, z deseti možných, dosáhla práce třídy 2.B, čímž si oprávněně zasluhuje 1. místo v žebříčku oceněných a s tím i „pasování“ jejich prezentace na potencionální „Školní časopis“, plus velkou gratulaci jim i umístěným třídám v těsném závěsu a nimi. Všichni odvedli kvalitní práci.
Poděkování všem, kteří se na plnění úkolu č.1 zapojili.:-)

místo třída body
1. 2.B 9,89
2. 3.C 9,72
3. 4.C 9,50

Úkol č.5 - Stavíme veselého sněhuláka!!!!!

S novým rokem 2015 tady máme konečně i zimu a sníh, proto je třeba toho využít. Pojďte všichni stavět sněhuláka! Každá třída toho svého nejkrásnějšího a nejveselejšího, což bude náplní 5. soutěžního úkolu. Kde? V prostoru kolem školního hřiště třeba právě teď. Svého zhotoveného sněhuláka si potom opatříte cedulkou, na níž uvedete označení své třídy, a pořídíte snímek, ten mi potom zašlete nebo se rovnou za mnou zastavíte, abychom snímek stáhli do PC.

Tak nezapomeňte, nenechte si ujít příležitost k zábavě a k získání další desítky!

Stále soutěžíme o „Veselého sněhuláka“, i když už to venku vypadá spíše na jarní oblevu, rozhodně to nemůžeme vzdát, a do pátku 27.2. ještě spousta času na to, abyste sněhuláka vyrobili.

Je už jenom na Vás, jak si v tomto případě poradíte. Je přece i spousta jiných materiálů k jeho výrobě. Co třeba novinový nebo toaletní papír, textil, plastové lahve…? Jistě sami na něco zajímavého přijdete.

e-mail: svrcinova.spsehavirov@iskola.cz

Úkol č.4 - Nejhezčí vánoční stromeček nebo výzdoba třídy foto

Blíží se k nám Vánoce, a pokud je zrovna nechceme minout, doma ani tady ve škole nemůžeme zůstat v přípravách na ně pozadu.
Proto vaším čtvrtým kolektivním úkolem bude opatřit si tradiční vánoční stromeček libovolné velikosti, který společně nazdobíte, nebo další možností je, vánočně vyzdobit třídu v uvedeném termínu. K tomuto úkolu připojuji jeden dobrovolný a samozřejmě také bonusové body navíc (+10), pokud vaše třída ve čtvrtek 18.12. nabídne v každé vyučovací hodině dle rozvrhu toho dne svému vyučujícímu vánoční cukroví, nejlépe domácí výroby, není však podmínkou.

Hodnocení výzdoby proběhne téhož dne ve čtvrtek 18.12. o velké přestávce

Úkol č.3- DEN BOJE ZA SVOBODU A DEMOKRACII

S ohledem na blížící se Státní svátek „Den boje za svobodu a demokracii“ si pojďme připomenout dobu, která tomuto svátku předcházela. V týdnu od úterý 18.11. do pátku 21.11. přineste s sebou do školy předmět, který by připomínal období nastoleného totalitního režimu, třeba tehdy zakázanou knihu…aj.
Zástupci tříd jednotlivé předměty přinesou do pátku 21.11. do 15:30 hodin do školní knihovny. Pro bodové ohodnocení bude rozhodující, než počet, jejich originalita. Výstupem aktivity u příležitosti tohoto svátku bude uspořádaná vernisáž.

Úkol č.2 - „FOTO kreativně v barvách podzimu“ foto

A protože současné klimatické podmínky přímo vybízejí k tvůrčí činnosti, připojuji znění druhého úkolu:

V kterýkoliv den výše uvedeného termínu přijdete do školy oděni v pestrých barvách podzimu a společně se vydáte jako třída do venkovního prostoru ( nemusíte chodit daleko), kde v sepjetí s přírodou vytvoříte kreativním a co nejzajímavějším způsobem libovolný obrazec, útvar, kterým někoho či něco zpodobníte (kytka, letopočet, název školy, srdce, smajlík…?) a vyfotíte sami sebe nebo se necháte vyfotit.

Pokud chcete dosáhnout co nejvyššího ohodnocení, zapojí se všichni žáci nejlépe i s třídním učitelem. Ve své fantazii se nenechte omezovat.

Zhotovený snímek pak odešlete v elektronické podobě Nejpozději do pátku 28.11. 2014 do 12:00 hodin na e-mail: svrcinova.spsehavirov@iskola.cz

Úkol č.1 - Školní časopis č.1

Tento úkol je dlouhodobějšího charakteru. Jeho záměrem je vytvořit školní časopis formou elektronické prezentace tak, aby se stal dlouhodobě životaschopným projektem školy.
Vydávání školního časopisu je prostředkem ke zlepšení klimatu ve školním prostředí a forem komunikace mezi školou a žáky. Je také prostředkem mediální výchovy a rozvíjí řadu klíčových kompetencí žáků., které mohou následně ve svém životě také uplatnit. Dále vede ke zkvalitňování informačních a marketingových činností školy.

Časopis vydávaný v tištěné podobě a zveřejněný na webových stránkách školy oslovuje nejen žáky, pedagogy a zaměstnance školy, ale také uchazeče o studium a absolventy školy, kteří se zajímají o dění. Vaším ne zrovna jednoduchým úkolem tedy bude, přispět svým prostřednictvím k vylepšení klimatu ve škole.

Každá třída zhotoví návrh jednoho čísla školního časopisu v elektronické podobě, a ty nejlepší z nich pak umístíme na webovou stránku školy. Můžete vložit odborné články, rozhovory, ankety, zprávy z exkurzí, informace o aktuálním dění ve škole (maturitní ples, odborná konference, prezentace školy na soutěžích, při SOČ, na výstavách ath.), úryvky ze slohových prací, zprávy ze sportovních kurzů, soutěží, turnajů a jiné. Úkol byste měli splnit nejpozději do pátku 19.12. 2014 do 12:00 hodin odesláním na níže uvedený e-mail.

Své prezentace můžete po odborné stránce jak jazykové tak technologické konzultovat s vyučujícími, kteří vám jistě budou při vaší tvorbě rádi nápomocni, případně kdykoliv osobně v knihovně denně od 7:30 do 15:30h nebo můžete použít kontaktní e-mail: svrcinova.spsehavirov@iskola.czamit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace