SPŠE - Havířov

A Description of the Professional Subjects Taught at SPSE Havířov School logo msk msk

Aktuality
Okresní kolo SOČ
17.4. 2019

Ve středu se konalo okresní kolo SOČ ve Středisku volného času Amos v Českém Těšíně. V kategorií č. 10 elektrotechnika, elektronika a telekomunikace obsadili 1. místo studenti Ondřej Sabela a Marek Lohn s prací „Voltmetr s webovým výstupem“. V kategorii č. 12 tvorba učebních pomůcek, didaktická technologie obsadil 2. místo student David Zimniok s prací „Teplotní regulátor“. V kategorii č. 18 Informatika obsadil 1. místo student Ondřej Mikula s prací „SignToPDF“.
Všichni jmenovaní studenti postupují do krajského kola v Ostravě.

CISCO soutěž ON Net
22. 3. 2019

cisco V pátek se konalo v Hradci králové česko-slovenské finále soutěže nazváno “on-site kolo“ firmy Networking Academy Games, která pracuje pod záštitou firmy CISCO. Obsahem kola bylo řešení automatizace v rámci internetu věcí (IoT) a komunikace s cloudem, a nebo se serverem hostovaným na vlastním Raspberry PI. Ve finálním kole družstva musela sestavit a naprogramovat ovládání krokového motorku přes webové rozhraní, a to vše v čase 3 hodiny. Vyhráli naši ve složení David Zimniok, Daniel Piwko a Jan Javůrek, všichni ze třídy 3.A. Vedoucí týmu byl Ing. Madecki Petr.
Po prvních dvou kolech vznikly prezentační videa týmů, která jsou dostupná na adresách https://youtu.be/EtGPWqbWwRU , https://youtu.be/A1lD-eS3nBk

více >>

Soutěž v programování
15. 3. 2019

programování programování programování V pátek se konalo okresní kolo Soutěže v programování, které se tradičně zúčastnili naši studenti. V silné konkurenci obstáli. V kategorii Programovací jazyky se na 2. místě umístil Ondřej Sabela ze 4.B, kategorii Tvorba webu vyhrál Michael Nový ze 3.A. V nové kategorii Programování mikrořadičů byl na 1. místě David Zimniok ze 3.A a na 3.místě Marek Lohn ze 4.B. Svým umístěním si všichni zajistili účast v krajském kole.
Gratulujeme.

Lyžařský kurz
3.- 8. 3. 2019

kohutka sjezdovka Počátkem března vyrazily do střediska Kohútka v Javorníkách na lyžařský kurz třídy 1.B a 1.C. Ubytování hned vedle sjezdovky umožňuje využít času na výcvik opravdu maximálně a tak byly pokroky všech studentů velmi rychlé. A to i díky tomu, že počasí vyšlo kurzu na jedničku. Hodně slunce, příjemné teploty i krásně přimrzlý sníh si užili skutečně všichni. Doufáme, že se i v budoucnu budeme se studenty potkávat na svazích českých i zahraničních hor.

Preventivní den
31. 1. 2019

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Kolektiv, nejen třída (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní rok 2018/2019), výše použitého příspěvku: 6 100 Kč

Preventivní den na naší škole by se dal označit za již tradiční akci, která neodmyslitelně patří k vyvrcholení prvního pololetí školního roku. Nejinak tomu bylo i letos, a tak na naši školu opět zavítali pozvaní hosté, aby se studenty besedovali zejména na téma drogové závislosti a sociálních sítí a internetu. Studenty nejvíce oslovil pan nprap. Kolátek z Policie ČR a pan Látal z organizace Nebuď oběť. Ale také ostatní besedy s lektory a hosty z organizace ACET, CDP Havířov, AZ Help, Zdravá mládež a v neposlední řadě beseda s „domácím“ lektorem p. Ing. Pavlem Urbanem se nesly v příjemné a komunikativní atmosféře.
Studentům 4. ročníku preventivní den zpestřila také návštěva ze Slezské univerzity v Opavě.
Všem zúčastněním patří velké poděkování.
Mgr. Lenka Petrová

Lyžařský kurz
13. - 18. 1. 2019

lyzak V letošní vydařené zimě se studenti třídy 1.A zúčastnili lyžařského kurzu ve středisku Kohútka v Javorníkách. O sníh nebyla nouze, všichni udělali značné pokroky ve svých lyžařských dovednostech a nikdo se nezranil. Co víc si přát. Nezbývá než doufat, že i kurz ostatních dvou tříd bude stejně vydařený.

Chcete mě ?
12. 12. 2018

Proběhl jedenáctý ročník akce Chcete mě ?, kde se studentům 4. ročníku představily firmy a vysoké školy z regionu s informacemi o pracovních pozicích a studiu. Maturitní zkoušky se blíží, a tak měli studenti možnost porovnat jednotlivé nabídky. Mělo by jim to usnadnit nelehké rozhodování, které je v letošním školním roce čeká.

Městské kolo HLSŠ v odbíjené chlapců
11. 12. 2018

volejbal V úterý 11. 12. 2018 uspořádala naše škola městské kolo HLSŠ v odbíjené chlapců.
Ve velmi vyrovnaném turnaji osadilo družstvo našich studentů výborné druhé místo.
Děkujeme všem členům družstva a také členům technické čety, kteří pomáhali s organizací turnaj.


Městské kolo ve šplhu
7. 12. 2018

šplh V pátek 7. 12. 2018 se studenti naší školy zúčastnili městského kola ve šplhu. Družstvo ve složení Matěj Stasik, Michal Mikula a Michael Mikeš vybojovalo vynikající druhé místo.
Matěj Stasik pak v soutěži jednotlivců obsadil třetí místo.
Děkujeme za skvělé výkony.


Městské kolo v sálové kopané chlapců
4. 12. 2018

fotbal V úterý 4. 12. 2018 se uskutečnilo městské kolo v sálové kopané chlapců.
Družstvo naší školy obsadilo ve velmi těžké soutěži čtvrté místo.
Děkujeme za reprezentaci školy.

Sběr a zpracování dat pomocí cloudu pro internet
26. 11. 2018

prednáška Dne 26.11.2018 naši školu navštívil ing. Marek Novák z ústavu radioelektroniky VUT v Brně. Studentům třetího ročníku přednesl přednášku "Sběr a zpracování dat pomoci cloudu pro internet věcí s praktickou ukázkou". Byl předveden termostat komunikující pomocí WiFi protokolem MQTT.
Přednes se setkal s velkým zájmem u studentů a byl odměněn bouřlivým potleskem.

HLSŠ v silovém víceboji
22. 11. 2018

silový boj Ve čtvrtek 22. listopadu se studenti naší školy zúčastnili HLSŠ v silovém víceboji. Družstvo ve složení Michal Mikula, Matěj Stasik, Adrian Zigoneanu, Deniz Afacan a Michael Mikeš vybojovalo v silné konkurenci sedmi havířovských škol vynikající druhé místo.
Michal Mikula obsadil v soutěži jednotlivců 3. místo.
Děkujeme za vynikající reprezentaci školy.

přípravný seminář SOČ
21. 11. 2018

V středu se konal přípravný seminář SOČ pro žáky SŠ v prostorách VŠB – TU Nová aula v Ostravě.
V programu byly zajímavé přednášky

  • Jak na vědecký výzkum a odbornou komunikaci (Doc. Mgr. Ing. Petr Klán ,CSc - VŠE Praha)
  • Úvod do výuky ve virtuální realitě
  • Jak nejlépe prezentovat obhajobu SOČ ( Mgr. Jana Prošvicová , Mendelovo gymnázium, Opava)

Semináře se zůčastnili studenti : Zimniok David, Piwko Daniel, Javůrek Jan, Macháč Tomáš a Sabela Ondřej.

Beseda o sexu - 1. ročník
15. 11. 2018

msk Financováno z rozpočtu MSK, projekt Kolektiv, nejen třída (dotační oblast Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže na školní 2018/2019), výše použitého příspěvku: 3 600 Kč

sex_beseda Dne 15. 11. 2018 na naši školu zavítal pan Jan Hlaváč z organizace AZ Help, aby studentům 1. ročníku zpestřil vyučovací den a již tradičně s nimi besedoval o sexu. Každá třída prvního ročníku absolvovala dvouhodinovou besedu, na níž studenti ocenili zejména otevřenost a komunikativnost lektora.
Děkujeme a těšíme se na příště.
Mgr. Lenka Petrová , školní metodik prevence

Projektové vyučovanie pre lepšie uplatnenie na trhu práce
  Erasmus+
erasmus+

Tak zní název projektu, jehož je naše škola součástí v rámci klíčové aktivity "KA2 Erasmus+. Hlavním koordinátorem je SPŠE Košice a projektu se účastní celkem 5 středních škol, každá z jiného státu (SK, CZ, H, PL, SLO). Každá ze škol předložila několik úloh, na kterých budou pracovat jednotlivé týmy. více >>

Výsledky státní části maturitní zkoušky u odborných škol v Moravskoslezském kraji - 2018
Škola pořadí angličtina pořadí český jazyk pořadí matematika součet pořadí celkové pořadí
SPŠ elektrotechniky a informatiky,Ostrava, příspěvková organizace 2 4 4 10 1
Gymnázium a SPŠE a informatiky, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 3 6 2 11 2
SPŠE , Havířov, příspěvková organizace 1 8 6 15 3amit   autocont. atx.gif, 1,7kB hp3.gif, 1,6kB schneider.gif, 1,1kB SIS.gif, 7,4kB   abb  www.gascontrol.cz   Dalkia CR  amit.   KES   mp line   vitkovice
   © SPŠE, Havířov-Město, Makarenkova 1, příspěvková organizace