headerphoto

Vzdálený přístup na Linux s pomocí Putty

PuTTY je klient protokolů SSH, Telnet, rlogin a TCP. Dříve byl dostupný jen pro Windows, v současnosti je dostupný i pro různé UNIXové platformy . Původně ho napsal a vyvíjel Simon Tatham.

PuTTY je svobodný software.

Jak nastavit Putty

Zobrazení:

Pro správné zobrazení českých znaků nastavte ve Window/Translation v rozbalovacím seznamu hodnotu UTF-8:

Připojení

Vytvoření databáze

Nejdříve musíme vytvořit databází. K tomu potřebujeme mít příslušná práva. Vytvoříme databázi se jménem student

Zadejte příkaz:

createdb student
CREATE DATABASE 

Pokud proběhne vytvoření databáze úspěšně, zobrazí se zpráva CREATE DATABASE

Jestli-že databáze se stejným jménem již existuje, budete na to upozorněni (zůstává původní, již existující databáze).

Pro komunikaci s databází postgres slouží příkaz psql. K databází student se připojíme

psql student
Welcome to psql, the PostgreSQL interactive terminal.

Type: \copyright for distribution terms
    \h for help with SQL commands
    \? for help on internal slash commands
    \g or terminate with semicolon to execute query
    \q to quit

student=> 

Nyní jsou očekávány naše příkazy pro práci s databázi.

Metapříkazy

Metapříkazy začínají zpětným lomítkem a neukončují se (na rozdíl od SQL příkazů) středníkem.

\q - Ukončí program psql.

\h - Pokud jej zadáte bez argumentu, vypíše vám všechny možné příkazy SQL. Argumentem může být jeden z SQL příkazů, pak se vám ukáže krátký popis toho, co příkaz dělá spolu se syntaxí příkazu. Tak například ...

student=> \h DELETE
Command:   DELETE
Description: delete rows of a table
Syntax:
DELETE FROM [ ONLY ] table [ WHERE condition ] 

příkaz DELETE slouží k smazání řádku z tabulky. To co je v syntaxi příkazu velkými písmeny se nemění. Vždy tedy píšete úvodní slova DELETE FROM. To co je v hranatých závorkách [ ] je nepovinné – ONLY může a nemusí být součástí SQL příkazu . Za výrazy s malými písmeny se dosadí příslušná hodnota (místo table by jste měli dosadit jméno tabulky, ze které chcete mazat a za condition se dosadí nějaká podmínka .

student=>\h END
Command:   END
Description: commit the current transaction
Syntax:
END [ WORK | TRANSACTION ]

Znak "|" znamená „nebo“. Příkaz END může mít jeden, nebo žádný argument (jsou v hranatých závorkách). Argument může být WORK nebo TRANSACTION.

Pokud by místo hranatých závorek [] byli špičaté {}, znamenalo by to, že musí být uveden jeden z argumentů.

student=> \h drop table
Command:   DROP TABLE
Description: remove a table
Syntax:
DROP TABLE [ IF EXISTS ] name [, ...] [ CASCADE | RESTRICT ]

Všimněte si name [, ...]. Tím se nám nápověda snaží naznačit, že můžete uvést jedno a více jmen tabulek (které se smažou).

\? - Tento metapříkaz vypíše všechny možné metapříkazy. Pokud se výstup nevejde na obrazovku, můžete se ve výpisu pohybovat klávesou ENTER, mezerníkem a šipkami. Prohlížení ukončíte klávesou "q".

\l - Vypíše tabulku všech existujících databází.

\d - Tento metapříkaz ukáže vše, co v databázi máte.

Vytvoříme tabulku pokus, která bude mít dva sloupce, v jednom bude text, ve druhém číslo.

student=> CREATE TABLE pokus (text text, cislo integer);
CREATE TABLE
student=> \d
  List of relations
 Name | Type | Owner
-------+-------+--------
 pokus | table | rimmer
(1 row)

Metapříkaz \d může mít argument. Argumentem může být „objekt“, který máte v databázi. Objektem je například tabulka.

 
student=> \d pokus;
    Table "pokus"
 Column | Type  | Modifiers
--------+---------+-----------
 text  | text  |
 cislo | integer |

\dT - Metapříkaz pro zobrazení datových typů

\ds - Metapříkaz pro výpis sekvencí

Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates