headerphoto

Úprava tabulky

DELETE FROM

Smazání řádků z tabulky . Za klíčovými slovy DELETE FROM následuje název tabulky, klíčové slovo WHERE a podmínka. Podmínka určuje, které řádky se smažou. Pokud zadáte příkaz bez podmínky, tj. jen DELETE FROM nazev_tabulky;, smažou se všechny řádky (tabulka však existuje dále, tu zrušíte jen příkazem DROP TABLE). Máme vytvořenou tabulku vyrobek a chceme zrušit vyrobky, jejichž počet=1.

prodejna=> DELETE FROM vyrobek WHERE počet_ks = 1;

Při úspěšném provedení příkazu DELETE se vám ukáže na obrazovce DELETE n, kde n je počet smazaných řádků.

UPDATE

Změna některé hodnoty ve sloupcích. K tomu slouží příkaz UPDATE. Za klíčovým slovem UPDATE následuje název tabulky, klíčové slovo SET a názvy sloupců = hodnota. Potom můžete určit podmínkou WHERE, pro které řádky se mají hodnoty ve sloupcích změnit. Pokud podmínku WHERE neuvedete, změny se provedou pro všechny řádky.

Příklad: Cena výrobků se zvedla o 10%.

prodejna=> UPDATE vyrobek SET cena_za_ks = cena_za_ks*1.1;

Cena se zvýšila u všech výrobků

Příklad: Cena výrobků se snížila o 10% u výrobků ,jejichž počet kusů byl >80.

prodejna=> UPDATE vyrobek SET cena_za_ks = cena_za_ks*1.1 where počet_ks>80; 

ALTER TABLE

Příkaz umožňuje následující operace

Přejmenuje tabulky

Tabulku se jménem vyrobek změníme na tabulku zbozi.

prodejna=> ALTER TABLE vyrobek RENAME TO zbozi;

Přejmenuje sloupce - Postgresql

V tabulce se jménem vyrobek změníme jméno sloupce nazev na jméno druh.

prodejna=> ALTER TABLE vyrobek RENAME nazev TO druh;

Přejmenuje sloupce - Mysql

V tabulce se jménem vyrobek změníme jméno sloupce nazev na jméno druh.

prodejna=> ALTER TABLE vyrobek CHANGE nazev  druh VARCHAR(10);

Přidá sloupce

Zapomněli jsme vytvořit sloupec na_sklade typu boolean

prodejna=> ALTER TABLE vyrobek ADD na_sklade BOOL; 

Přibyl nám nový sloupec, který je prázdný (obsahuje pro všechny řádky hodnotu NULL). Příkazem UPDATE doplníme údaje.

Přidá výchozí hodnoty sloupce

Pokud chcete přidat k datovému typu nového sloupce (nebo i nějakého "starého") nějakou DEFAULT podmínku, musíte jí přiřadit až po přidání sloupce.

prodejna=> ALTER TABLE vyrobek alter počet_ks set default 10;

Odstraní výchozí hodnoty sloupce

Odstraní sloupec

Sloupec můžeme také z tabulky odstranit (tím se také ztratí všechny data ve sloupci obsažená).

prodejna=>ALTER TABLE vyrobek DROP na_sklade; 
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates